• قسمت بیست و دوم

  قسمت بیست و دوم در حاصل حاضر دو روش رایج رای غنی سازی اورانیوم وجود داردکه عبارتند از انتشار گاز و سانتریفیوژ گاز در روش انتشار گاز گاز طبیعی UF6 با فشار بالا از یک سری سد های انتشاری عبور می کند . این سد ها که غشاهای نیمه تراوا هستند اتم های سبک تر را با سرعت بیشتری عبور می دهند در نتیجه UF6235سریع تر از UF6238 عبور می کند . با تکرار این ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بیست و یکم

  قسمت بیست و یکم است بنابراین کنسانتره اکسید اورانیوم جامد طی فرآیندی شیمیایی به هگزافلوراید اورانیوم تبدیل می شود در درمای اتاق جامد است ولی در دمایی نه چندان بالا به گاز تبدیل می شود. غنی سازی : برای ادامه یک واکنش زنجیره ای هسته در قلب یک راکتور آب سبک غلظت طبیعی اورانیوم 235 بسیار اندک است برای آنکه uf6 به دست آمده در مرحله تبدیل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت بیستم

  قسمت بیستم البته این تنها منبع اورانیومی نیست اورانیوم در برخی معادن فسفات در منشا دریایی نیز وجود دارد که البته فراوانی بسیار کمی دارد به طوریکه حداکثر به 200 ذره در یک میلیون ذره می رسد از آنجایی که این معادن فسفات مقادیر انبوهی تولید دارند می توان اورانیوم را با قیمت معقولی استحصال کرد. آسیباب کردن : پس از استخراج سنگ معدن تکه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت نوزدهم

  قسمت نوزدهم در آنجا محلولی از سنگ معدن تهیه می کنند و اونیوم ته نشین شده را مورد بررسی قرار می دهند تا بفهمند چه مقدار اورانیوم را می توان از آن معدن استخراج کرد و چقدر هزینه می برد. اورانیوم موجود در طبیعت معمولا از دو ایزوتوپ تشکیل می شود که فراوانی آ ها به ترتیب 70 درصد و 28 درصد است. هنگامی که معدن شناسایی شد به سه روش می توان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت هجدهم

  قسمت هجدهم چرخه سوخت اورانیوم را چرخه سوخت هسته ای نیز می گویند چرخه سوخت هسته از دو بخش انتهایی جلویی و انتهایی عقبی تشکیل شده است. انتهای جلویی چرخه مراحلی است که منجر هب آماده سازی اورانیوم به عنوان سوخت راکتور هسته ای می شود شامل استخراج از معدن آساب کردن تبدیل غنی سازی و تولید سوخت است. هنگامی که اورانیوم به عنون سوخت مصرف شد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت هفدهم

  قسمت هفدهم قرار گرفت. گرچه ساخت نیروگاه های هسته و تولید برق هسته ای در جهان از رشد انفجاری اواخر دهه 1960 برخوردار نیست اما کشورهای مختلف همچنان درصدد تامین انرژیم ورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای هستند طبق پیش بینی های به عمل آمده روند استفاده از برق هسته ای تا دهه های آینده همچنان روند صعودی خواهد داشت ودر این زمینه منطقه آسیا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت شانزدهم

  قسمت شانزدهم این جهش طی سال های 1973 تا 1976 که به طورمتوسط هر سال 30 نیروگاه شروع به ساخت می کردند بسیار زیاد و قابل توجه است پس از دوره جهش یعنی از سال 1986 تا کنون روند ساخت نیروگاه ها کاهش یافته به طوری که هم اکنون به طور متوسط سالیانه کار ساخت 4 راکتور هسته آغاز می شود. در سال های گذشته گسترش استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق در ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت پانزدهم

  قسمت پانزدهم ماند های پرتوزا تقسیم می شود. به لحاظ تاریخی اولین راکتور هسته ای در امریکا و به منظور استفاده در زیر دریائی ها ساخته شد. ساخت این راکتور پایه اصلی و استخوان بندی تکنولوژی فعلی نیروگاه های هسته از نوع PWR را تشکیل می دهد. پس از آن شرکت جنرال الکتریک موفق به ساخت راکتورهایی ازنوع BWR گردید . اما اولین راکتوری که منحصرا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت چهاردهم

  قسمت چهاردهم پلوتونیوم 239 همانند اورانیوم 235 خود می تواند به عنوان سوخت هسته ای مجددا مورد استفاده قرار بگیرد. انرژی ازاد شده به صورت گرما در پی شکست هسته اورانیوم 235 درون راکتور توسط موارد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی از قبیل گاز دی اکسید کربن آب آب سنگین گاز هلیم و یا سدیم مذاب پس از انتقال انرژی به بیرون از راکتور و خنک ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت سیزدهم

  قسمت سیزدهم به زبان ساده درون یک راکتور هسته ای اورانیوم 235 به صورت کنترل شده توسط نوترون ها بمباران می شود.برخورد نوترون ها به هسته اورانیوم 235 سبب شکست این هسته شده که نتیجه شکست مذکور تولید انرژی و تولید نوترون های بیشتر است. کنترل این نوترون های پر انرژی حاص شده ضروری است زیرا می توانند درون راکتور طی یک فرآیند زنجیره ای سبب ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت دوازدهم

  قسمت دوازدهم شده و یا در موارد معدود به اورانیوم غنی شده فلزی تبدیل کرد. تبدیل یو اف 6 غنی شده به یو او 2 غنی شده نیز خود به دو روش شیمیایی موسوم به خشک و تر انجام می گیرد که پرداختن به آن ها از حوصله این مبحث خارج است. در پایان این مرحله سوخت هسته آماده قرار گرفتن در راکتور و اغاز تولید انرژی است حال که سوخت هسته ای با درصد مورد نیاز ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت یازدهم

  قسمت یازدهم مزایای بیشتری برخوردار است اول آن که این روش کارایی بیشتری داشته و دوم آنکه انرژی لازم در این روش غنی سازی حدود یک دهم مقدا انرژی لازم در غنی سازی با پخش گاری برای صول همان میزان محصول می باشد. این عوامل باعث شده که غنی سازی اورانیوم به روش سانتریفیوژ هزینه کمتری را شامل شده و اقتصادی تر باشد البته باید به خاطر داشت که ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت دهم

  قسمت دهم مولکو های هگزافلورید اورانیوم که اورانیوم مجود درآنها از نوع ایزوتوپ 235 است از آنجاکه در مقایسه با مولکوهای هگزافلورید اورانیوم با ایزوتوپ اورانیوم 238 جرم کمتری دانرند در نزدیک محوصر سانتریفیوژ تراکم بیشتری نسبت به ناحیه خارجی دستگاه پیدا کرده و در مقابل مولکول های سنگین تر هگزافلورید اورانیوم 238 درنایحه خارجی تراکم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت نهم

  قسمت نهم پس از مراحل استخراج اورانیوم تولید کیک زرد و در نهایت هگزافلورید اورانیوم نوبت به غنی سازی این عنصر می رسد. روشه ای مختلف غنی سازی : به طور کلی اورانیوم را به چندین روش مختلف می توان غنی سازی کرد که این روش ها عبارتند ز : سانتریفیوژ گازی بخش گاری جداسازی الکترومغناطیسی تبادل شیمیایی فتویونیزاسیون و فتودیساسیون لیزری ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت هشتم

  قسمت هشتم 2- فرآوری کیک زرد و تولید هگزافلوراید اورانیوم وآغاز غنی سازی کیک زرد در این مرحله هنوز دارای ناخالصی هاییی است که توسط روش های مختلف این ناخالصی ها کاسته شده و پس از طی فرآیند های شیمیایی نسبتا پیچیده از شکل معدنی تری اکسید اورانیوم و سپس دی اکسید اورانیوم درمی آید که این ترکیب آخر نیز به دو روش موسوم به روش تر و روش خشک ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت هفتم

  قسمت هفتم معادن اورانیوم است و کشور های قزاقستان کانادا آفریقای جنوبی نامیبیا برزیل و روسیه نیز از معادن بزرگی برخورداند. مواد معدنی حاوی اورانیوم با استفاده از روش های معدن کاوی زیر زمینی و یا روزمینی استخراج شده و سپس طی فرآیند های مکانیکی و شیمیایی موسوم به آسیاب کردن و کوبیدن از دیگر عناصر جدا می شوند. اورانیوم پس از ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت ششم

  قسمت ششم از آمریکا کانادا تولید کننده اصلی سوخت هسته ای در جهان محسوب می شود پس از آمریکا و کانادا کشور های انگلیس روسیه ژاپن فرانسه آلمان هند کره جنوبی و سوئد از تولید کنندگان اصلی سوخت هسته ای جهان هستند. آمریکا بیشتری سهم بازفرآوری سوخت مصرف شده هسته در جهان را داراست و پس از آن فرانسه انگلیس روسیه هند و ژاپن قرار دارند در حال ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴  

 • قسمت پنجم

  قسمت پنجم در حال حاضر چند کشور صنعتی جهان هرکدام در یک ، چند و یا همه چهار مرحله یاد شده از چرخه سوخت هسته ای فعالیت می کنند. هم اکنون به لحاظ صنعتی کشور های فرانسه ژاپن روسیه آمریکا و انگلیس دارای تمامی مراحل چرخه سوخت هسته ای در مقیاس صنعتی هستند و در مقیاس غیر صنعتی کشور های دیگری مثل هند نیز به لیست فوق اضافه می شوند. کشورهای ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۵ آبان ۱۳۹۴